G-Mail fast med egen valfri adress. "ditt_namn@din_domän.se"
25 GB mailbox.